Contact Us

Home > Contact Us

Contact us - Shanghai Qingji Instrumentation Technology Co., Ltd.


Tel: 021-67262666

Fax: 021-67256880

Mobile phone: 13402079333网站地址:www.zhongguoqingji.com


Copyright©:Shanghai Instrument Co., Ltd. tilting technology    Address:Shanghai Jinshan Caojing Town, South Road, No. 2126